Kluczowe strony home 10Z artykułu dowiesz się jak utworzyć kontroler WebAPI i ustawić format zwracanych przez niego danych na JSON.

Jeśli Twoim celem jest zdobycie świeżej i praktycznej wiedzy od osób, które na co dzień stykają się z technologiami w swoich własnych firmach, jeżeli jak najszybciej chcesz zacząć pracę jako developer - ten kierunek jest dla Ciebie. Całość wiedzy weryfikowana jest kolejno zdobywanymi certyfikatami Microsoft z serii MTA, jak również - dla chętnych - profesjonalnymi certyfikatami Microsoft MCSD. Podczas pierwszego roku zrealizujesz - wspólne dla wszystkich specjalności przedmioty - takie, jak: Wprowadzenie do programowania, Architektura systemów komputerowych, Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Wprowadzenie do baz danych, Wprowadzenie do technologii webowych.

W praktyce chodzi to aby znalezione przyklady jak najmniejszym kosztem zastosowac w swoim projekcie. StdPeriph jest w tej chwili pewnego rodzaju standardem dla STM32. Z jednej strony możemy dostać kod, ktory wyciska maksimum ze sprzętu, ale poza autorem kodu nikt nie rozumie jak to działa (Write-only code).

Jednak ostatecznie postanowiłem znaleźć dla Was bardziej doświadczonego nauczyciela. Oferujemy liczne zestandaryzowane rozwiązania takie jak systemy ERP, Workflow, własne Portale. Jak sam pisałem wcześniej miałem nie raz trudną dyskusję przed lustrem z samym sobą na ten temat.

Nie możesz czekać, aż coś się wydarzy lub coś się skończy i będzie być może lepiej.

Top