Kluczowe strony home 3Nałożenie słuchawek i odizolowanie się od reszty teamu, może znacznie utrudniać Twoim współpracownikom komunikowanie się z Tobą. Przeciwnicy słuchania muzyki w pracy uważają, że ma ona negatywny wpływ na pracę zespołową.

Co więcej, badania psychologiczne dowodzą, że niektórzy programiści, dzięki słuchaniu muzyki potrafią znacznie szybciej pracować, a także łatwiej przychodzi im rozwiązywanie pojawiających się problemów. W takiej sytuacji muzyka pomaga zachować czujność mózgu i zapobiec jego wyłączeniu”. Co więcej, słuchawki często zniechęcają kolegów z pracy do zagadywania Cię w momencie, kiedy starasz się dotrzymać terminów.

Kiedy słuchasz muzyki, nie rozpraszają Cię żadne denerwujące dźwięki dochodzące z zewnątrz, takie jak rozmowy telefoniczne, szurające krzesła czy pogaduszki współpracowników. I w sumie nic w tym dziwnego, ponieważ taka praktyka ma wiele plusów. Do korzystania z komputerów w sali do pracy własnej niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta w wydziałowej sieci studenckiej.

Sala wyposażona jest w 7 stanowisk komputerowych konfiguracji odpowiadającej standardowemu stanowisku w salach dydaktycznych (pracowniach) komputerowych. Na sprawdzianach będzie można korzystać jedynie ze ściąg ze składnią języka C++ dostarczonych przez prowadzących. Dodatkowo nie można mieć wiecej niż dwóch nieobecności na ćwiczeniach.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie więcej niż połowy punktów z dwóch sprawdzianów i kartkówek (sumarycznie) i więcej niż połowy punktów za końcowy program.

Top