Studiując Informatykę w Wyższej Szkole Gospodarki student uzyskujeResortowi biurokraci i partyjni przywódcy myślą tylko i wyłącznie tym, jak zyskiwać profity przed wyborami dla własnych stronnictw politycznych, jak w przyszłości zapewnić sobie drogę do Sejmu, do Europarlamentu, do samorządu, a nie w istocie poważnie reformować system szkolny i jego dydaktykę. Profesor Abrams z Columbia University zwraca uwagę na to, że Finom jest znacznie łatwiej zmobilizować dzieci i młodzież, ale także dorosłych do uczenia się, gdyż nie są społeczeństwem wielokulturowym a wprowadzane przez nich reformy szkolne są konsekwentnie i solidarnie realizowane przez wszystkie podmioty. Są też takie zabawy, jak rozbieranie się, a następnie ubieranie się, ale w taki sposób, żeby wszystko było nakładane przez piżamę.

Studiując Informatykę w Wyższej Szkole Gospodarki student uzyskuje możliwość rozwijania się zarówno w zakresie technologii sieciowych, tu partnerem strategicznym jest firma ATOS jak i w zakresie programowania, partnerem jest firma MOBICA. W branży IT możliwości realizacji ścieżki kariery inżynierskiej są bardzo szerokie, dotyczyć to może zarówno stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi jak i kariery programisty. Co ważne, jeśli student np. wybierze kierunki Informatyka oraz Mechatronika już w pierwszym roku nauki faktycznie realizuje dwa kierunki studiów, ponieważ pierwszy rok kształcenia dla tych kierunków jest wspólny.

Jeśli student zdecyduje się na studiowanie dwóch kierunków równolegle, sposób organizacji zajęć jest dostosowany Oto link A grupa 3 anchor 3x tak, aby studiowanie na dwóch kierunkach Oto link B grupa 2 anchor 2b było możliwe czasowo i organizacyjnie również dla studenta pracującego.

Top